Thông báo, thông tin cho CB-VC-NLĐ
Tất cả thông báo, thông tin cho sinh viên
Tất cả thông báo, thông tin cho học viên
Thông tin về việc làm, thực tập...

Khai báo y tế - Quận 5

Image
Image

Khai báo y tế - Thủ Đức, Dĩ An

Image

KẾ HOẠCH

CHIẾN LƯỢC GIAI ĐOẠN 2016 -2020
hcmus2.jpg
Giới thiệu

Năm 1996, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên được chính thức thành lập theo quyết định 1236/GDĐT của Bộ GD&ĐT ngày 30/3/1996 trên cơ sở tách ra từ Trường Đại học Tổng hợp TP. HCM để tham gia vào Đại học Quốc gia TP.HCM.

Kế hoạch chiến lược giai đoạn 2106 -2020 tại đây

TẠP CHÍ KHOA HỌC

Tạp chí Phát triển Khoa học & Công nghệ

Tạp chí Phát triển Khoa học & Công nghệ

Biomedical Research and Therapy

Biomedical Research and Therapy

Progress in Stem Cell

Progress in Stem Cell

Giới thiệu Xổ số Miền Bắc có các trò chơi giải trí chất lượng cao và tốc độ cao. Xổ số Miền Bắc dự đoán rằng chúng tôi sẽ tiếp tục đổi mới để đáp ứng nhu cầu của khách hàng. Xổ số Miền Bắc hôm nay sử dụng công nghệ thông tin tiên tiến, khả năng tích hợp và các nguồn lực khác để cung cấp cho khách hàng của công ty một chuỗi cung ứng hoàn chỉnh giải pháp., Giải trí trực tiếp là trọng tâm phát triển của công ty và các dịch vụ cơ bản quan trọng.

Image

QUẢN TRỊ ĐẠI HỌC

© Copyright VNUHCM-US 2017. Thiết kế bởi Phòng Thông tin - Truyền thông.